Přednášející

MUDr. Lucie Hrdličková

- Lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie a vedoucí Týmu dětské podpůrné péče FN v Motole
MUDr. Lucie Hrdličková

Lucie Hrdličková*1981 je lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie a vedoucí Týmu dětské podpůrné péče FN v Motole. Absolvovala řadu stáží na prestižních pracovištích v USA, Kanadě, Izraeli a dalších zemích. Atestovala z pediatrie, dětské hematologie a onkologie a paliativní medicíny. Intenzivně se věnuje rozvoji nemocniční paliativní péče pro dětské pacienty a řadě neziskových projektů.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 15:40 - 15:55
Výzvy v poskytování dětské paliativní péče v hlavním městě Praha - zkušenosti z klinické praxe dětského podpůrného týmu FN Motol