Přednášející

Mgr. Anna Kačabová

- Vedoucí a koordinátor osvětových aktivit v organizaci Cesta domů
Mgr. Anna  Kačabová

 Absolvovala obor Občanský sektor na FHS UK. Od roku 1998 působí v neziskovém sektoru i v korporátní sféře především v oblasti komunikace, vzdělávání a firemní filantropie.  Pracovala v Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) v projektu "Pomozte dětem!" a následně vedla grantové programy zaměřené na neformální vzdělávání mladých lidí. Pečovala o společenskou odpovědnost a interní komunikaci v české pobočce Citibank; následně působila v pozici ředitelky firemní nadace společnosti O2. V Cestě domů vede a koordinuje osvětové aktivity, mezi které patří komunikace s veřejností a marketing, nakladatelství, vzdělávání a knihovna a v neposlední řadě dobročinné obchody. Stará se o to, aby osvětové aktivity vhodnou formou a aktuálně reagovaly na dění ve službách přímé péče a aby se zvyšovala informovanost o paliativních tématech mezi odborníky i laiky.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 16:10 - 16:25
Je smrt školou povinná?