Přednášející

MUDr. Jana Hrušková

- Primářka Gerontopsychiatrického oddělení PN Bohnice
MUDr. Jana Hrušková

MUDr. Jana Hrušková je primářkou oddělení gerontopsychiatrie - následné péče v PN Bohnice od roku 2017. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, nejprve pracovala na neurologii v Nemocnici Břeclav, z neurologie má i 1. atestaci. Od roku 2002 se věnuje psychiatrii, ze které má 2 atestace, jako psychiatr začínala v Nemocnici Znojmo, 15 let pracuje v PN Bohnice, má zkušenosti i z ambulantní praxe a z komunitních služeb. Gerontopsychiatrii se na plný úvazek věnuje od roku 2014.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 13:15 - 13:30
Paliativní péče u gerontopsychiatrických pacientů