Přednášející

MUDr. Ladislav Kabelka Ph.D.

- Primář domácího hospice v Třebíči, mentor rozvoje paliativní péče ve Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně
MUDr. Ladislav  Kabelka Ph.D.

Pan doktor Kabelka zasvětil svůj profesní život péči o závažně chronicky nemocné. Základním oborem pro něj byla geriatrie. Prošel kurzy EPEC (Education for physician on End of Life Care - 2003) v Salzburgu, setkání s profesorem Ferrisem, v roce 2005 stáž v Anglii, byl u založení oboru Paliativní medicína a léčba bolesti. Posléze v tomto oboru atestoval a věnoval se rozvoji vzdělávání. V roce 2007 zastával pozici primáře v lůžkovém hospici. Ve stejné době byl vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ. V roce 2009 zakončil doktorandská studia neonkologické paliativní péče a stál při založení České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Po přizvání hejtmanem kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem, realizoval krajskou koncepci zdravotnictví v oblasti péče o závažně chronicky nemocné a v roce 2017 založil projekt Paliatr Vysočina.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 09:05 - 09:20
Problematika zdravotního a sociálního pomezí při péči o křehké geriatrické pacienty