Přednášející

MUDr. Jan Král

- Vedoucí lékař a odborný garant pro komplexní paliativní péči v Oblastní charitě v Červeném kostelci
MUDr. Jan Král

Od roku 1995, kdy vznikl první hospic v ČR, je vedoucím lékařem a odborným garantem pro komplexní paliativní péči v Oblastní charitě Červený Kostelec v rozsahu lůžkové i ambulantní. Od vzniku Mobilního hospice Anežky České v roce 2010 je také vedoucím lékařem zde. Současně pracuje v Oblastní nemocnici Náchod na interním oddělení, na lůžkách následné péče v Broumově a vede kardiologickou poradnu. Profesně se v roce 1993 stal specialistou v oboru kardiologie, od roku 2004 je držitelem licence pro výkon odborného zástupce interního lékařství a v roce 2012 získal zvláštní odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína. Hospic je jeho srdeční záležitostí, ale platí to i naopak, on je srdcem hospice. Svou práci miluje, v rámci své lékařské praxe poznává spoustu osudů a příběhů lidí, své pacienty navštěvuje i nad rámec své pracovní doby v domovech a zajišťuje vše potřebné.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 11:20 - 11:35
Radosti a starosti Mobilního hospice v pohraničí