Přednášející

MUDr. Ondřej Kopecký

- primář Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze a 1. LF UK, předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
MUDr. Ondřej Kopecký

MUDr. Ondřej Kopecký je primářem Kliniky paliativní medicíny 1.LF UK a VFN a předsedou České společnosti paliativní medicíny. Od roku 2005 pracoval jako anesteziolog-intenzivista pracoval na KARIM VFN. V roce 2016 atestoval v oboru paliativní medicína a téhož roku založil společně s MUDr. Kateřinou Rusinovou Centrum podpůrné a paliativní péče ve VFN. V roce 2021 se stal primářem nově založené Kliniky paliativní medicíny. V rámci pilotního projektu MZ ČR pro rozvoj konziliárních týmů nemocniční paliativní péče garantoval klinickou část projektu. Hlavní oblastí profesního zájmu je rozhodování o péči v závěru života, eticko-medicínská problematika péče o kriticky nemocné a pacienty v závěru života a rozvoj medicínské komunikace v kontextu závažných témat.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 14:05 - 14:25
Paliativní péče v nemocnicích - rozvoj služby a možnosti vzdělávání