Přednášející

MUDr. Katarína Vlčková

- Lékařka Cesty domů, Spoluzakladatelka Nadace rodiny Vlčkových
MUDr. Katarína  Vlčková

Od roku 2013 pracuje v domácím hospici Cesta domů, kde pečuje jako lékařka o dětské i dospělé pacienty. Setkávání s umírajícími pacienty a s jejich rodinami a spolupráce s hospicovým týmem ji stále naplňuje a obohacuje. Svou profesní dráhu zahájila v roce 2004 krátkým působením v nemocnici Beroun, po kterém následovala osmiletá rodičovská dovolená se syny Matějem, Adamem a Danielem. Katarína vystudovala 1. lékařskou fakultu UK v Praze a dnes se věnuje i přednáškové a osvětové činnosti v oblasti paliativní medicíny.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 15:25 - 15:40
Středisko dětské paliativní péče a lůžkový hospic na Cibulce - představa péče o děti se závažným onemocněním a jejich rodiny