Přednášející

Mgr. Karolína Pochmanová

- Vedoucí a koordinátorka přímé péče v organizaci Cesta domů
Mgr. Karolína Pochmanová

Vystudovala sociální práci na Evangelické teologické fakultě UK a magisterské studium na Katedře řízení a supervize ve zdravotnických a sociálních organizacích na FHS UK. Pracovala na Lince bezpečí a Farní charitě. V Cestě domů pracuje od roku 2010. Vede a koordinuje služby přímé péče, jejich každodenní chod a provoz a jejich dobrou prostupnost pro pacienty a klienty. Má na starosti, aby služby Cesty domů reflektovaly potřeby pacientů a zároveň finanční možnosti organizace. V případě nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje v plném rozsahu. Stará se o HR agendu Cesty domů.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 15:55 - 16:10
Perinatální paliativní péče