Přednášející

PhDr. Zuzana Koutná

- Sociální pracovnice v Pečovatelském centrum Praha 7
PhDr. Zuzana Koutná

Působí jako sociální pracovnice v Pečovatelském centru Praha 7, kde se věnuje podpoře péče v závěru života a zavádění paliativního přístupu v péči o klienty terénní pečovatelské služby. Pracuje rovněž v poradně domácího hospice Cesta domů, dříve působila v organizaci InBáze, zaměřené na pomoc migrantům žijícím v České republice.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 10:30 - 10:45
Paliativní přístup v terénní pečovatelské službě