Přednášející

PhDr. Mgr. Jan Bodnár LL.M.

- Náměstek pro zdravotní péči ve VZP
PhDr. Mgr.  Jan Bodnár LL.M.

Jan Bodnár se dlouhodobě věnuje oblasti zdravotnictví a reforem zdravotních systémů. Několik let působil jako ředitel Odboru Evropských fondů na Ministerstvu zdravotnictví ČR, kde se zabýval mimo jiné evropskou spoluprací a strukturálním financováním zdravotnictví, dále vedl Odbor strategických analýz a řízení rizik ve VZP ČR, ve stejné organizaci řídil největší regionální pobočku VZP ČR pro Prahu a Střední Čechy a nyní zastává funkci náměstka pro zdravotní péči ve VZP ČR.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 11:35 - 11:50
Paliativní péče v ČR z pohledu zdravotní pojišťovny