Přednášející

Bc. Marie Sovadinová MHA

- Spoluzakladatelska Mobilního hospice Jordán v Jihočeském kraji
Bc.  Marie Sovadinová  MHA

Vystudovala obor sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a program MHA na  Advance Healthcare Management Institute. Po zkušenosti s umíráním v rodině spoluzaložila v roce 2010 Domácí hospic Jordán, který s přestávkou na mateřskou dovolenou řídí od jeho vzniku a podílí se i na fundraisingu hospice. Od roku 2017 je členkou představenstva Fóra mobilních hospiců,z.s. které sdružuje a zastupuje poskytovatele mobilní specializované paliativní péče. Podílela se na vzniku Koncepce paliativní péče Jihočeského kraje, kterou v září 2018 přijalo zastupitelstvo Jihočeského kraje jako v té době teprve druhý kraj v ČR. Je podpořenou stipendistkou programu Spolu až do konce - nadačního fondu Abakus zakladatelů Avastu v období 2020-2021 pro leadry v paliativní péči.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 13:30 - 13:45
Dostane se mobilní hospicová péče všem, kdo o ni požádají? Je ne(propojení) zdravotní a sociální sféry brzda nebo pomoc?