Přednášející

Mgr. Dagmar Zavadilová

- Ředitelka Domova pro seniory Háje
Mgr. Dagmar  Zavadilová

Dagmar Zavadilová vystudovala magisterský program oboru speciální pedagogika. Od roku 2003 působila v oblasti zdravotnictví. V roce 2004 se stala ředitelkou Domova s pečovatelskou službou U sv. Anny na Praze 9. Od roku 2008 poté zastává funkci ředitelky Domova pro seniory Háje. Zdravotně sociální problematice se aktivně věnuje i na území své MČ - v letech 2014 - 2018 byla členkou zdravotně sociální komise va Praze 11.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 09:35 - 09:50
Zavádění paliativní péče v domově pro seniory Háje