Přednášející

prof. RNDr. Ladislav Dušek

- Ředitel Ústavu zdravotních informací a statistiky
prof. RNDr. Ladislav  Dušek

Ladislav Dušek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor Obecná biologie, v roce 1991. Od dokončení doktorského studia v roce 1994 (obor Ekologie) se věnuje analýze biologických a klinických dat, stochastickému modelování a dále od roku 1999 také zdravotnické informatice, elektronizaci zdravotnictví a numerické epidemiologii. Titul RNDr. získal v roce 2002 z oboru Chemie životního prostředí. Od r. 2018 je profesorem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, obor Lékařská biologie. Je garantem studijního oboru Matematická biologie. Ladislav Dušek je členem tří odborných společností a sedmi vědeckých rad významných institucí. Pracuje jako zástupce ČR v řadě mezinárodních organizací, mimo jiné je zapojen do vedení společné akce EU v boji proti nádorovým onemocněním. Je držitelem řady národních i mezinárodních ocenění, včetně cen za významné vědecké práce. Scientometrie registruje více než 350 odborných prací s více než 6 000 citacemi, H index 43.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 08:45 - 09:05
Data o umírání a trajektorie umírajících pacientů v ČR