Přednášející

Alžběta Marková MAS

- Vrchní sestra Centra paliativní péče Brno
 Alžběta Marková MAS

Stála u založení domácího hospice Cesta domů v Praze, kde několik let vedla zdravotnický tým. Nyní pracuje jako vrchní sestra Centra paliativní péče Brno. Paliativní péče jí dává ve své komplexnosti velký smysl a implementaci paliativní péče a její rozvoj pro geriatrické pacienty vnímá jako velkou výzvu. 

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 10:45 - 10:55
Zavádění paliativní péče v domově pro seniory
2. 6. 2022 10:55 - 11:05
Mobilní hospic jako příspěvková organizace města