Přednášející

MUDr. Jaromír Matějek Ph.D., Th.D., LL.M.

- Vedoucí Etické sekce ČSPM ČLS JEP a Vedoucí Institutu pro etické poradenství ve zdravotnictví
MUDr. Jaromír Matějek  Ph.D., Th.D., LL.M.

Studoval jsem medicínu, lékařskou etiku, teologické etiku a zdravotnické právo v Brně a v Praze, absolvoval jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v PCA. Pracuji jako akademický pracovník Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK. V České společnosti paliativní medicíny vedu Sekci pro etiku v paliativní péči ČSPM. V Hannoveru jsem absolvoval vzdělávání v oblasti etického poradenství zdravotnictví a od Akademie für Ethik in der Medizin jsem získal všechny německé kvalifikace v tomto oboru (Ethikberater/Koordinator/Trainer für Ethikberatung im Gesundheitswesen (AEM). To umožňuje organizovat v Česku kurz, jehož absolventi získávají kvalifikaci Ethikberater im Gesundheitswesen (AEM). Kromě Týmu pro etické poradenství FNKV vedu Institut pro etické poradenství ve zdravotnictví, z. s., jsem členem Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 14:25 - 14:40
Etika jako klíčová věda v přístupu k pacientovi