Přednášející

Milena Johnová

- radní hl.m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví
 Milena Johnová

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 08:15 - 08:30
Úvod kongresu