Přednášející

MUDr. Mahulena Exnerová

- Primářka dětského oddělení Nemocnice Hořovice, Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP
MUDr. Mahulena  Exnerová

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 15:10 - 15:25
Koncepce péče o děti a dospívající se závažnou život limitující a ohrožující diagnózou a jejich rodiny