Přednášející

Mgr. Monika Marková

- Ředitelka Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích, Předsedkyně fóra mobilních hospiců
Mgr. Monika Marková

Mgr. Monika Marková je ředitelka litoměřického Hospice sv. Štěpána a předsedkyně Fóra mobilních hospiců. Původně zdravotní sestra, která hospicové zkušenosti sbírala v prvním českém hospici Anežky České v Červeném Kostelci a také na stážích v Londýně a Friedrichshafenu. Sociální práci studovala na Univerzitě v Hradci Králové a management a supervizi na FHS UK. Autorka publikace Sestra a pacient v paliativní péči, Grada, 2010. V hospici sv. Štěpána pracovala od otevření v roce 2001 na pozici vrchní sestry a od roku 2013 na pozici ředitele.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 13:00 - 13:15
Hospicová paliativní péče u pacienta bez domova