Přednášející

Mgr. Petra Žákovská

- krajský koordinátor paliativní péče, KKOČ HMP
Mgr. Petra Žákovská

Jako zdravotní sestra se Petra Žákovská začala hlouběji věnovat paliativní péči při práci na Onkologickém oddělení VFN v Praze. Prošla ambulantní částí, chemoterapeutickým stacionářem, oddělením klinických studií i oddělením lůžkovým. Během let zde strávených si vybudovala životní zanícenost tkvící ve snaze prohlubovat kvalitu života pacientů s nevyléčitelnou nemocí od sdělení diagnózy a prognózy až po smrt. Aby mohla měnit a rozvíjet úroveň paliativní péče ve větším měřítku, nastoupila na pozici prvního krajského koordinátora paliativní péče v hlavním městě Praze. Nyní se aktivně zapojila do příprav a sestavení programu kongresu, který, jak doufá, bude cestou, jak propojit jednotlivé poskytovatele specializované i obecné paliativní péče a jejich zkušenosti na celorepublikové úrovni. Během covidové pandemie se stala krajskou koordinátorkou očkování, jíž je dodnes. Během práce vystudovala i pedagogickou fakultu na Univerzitě Palackého v Olomouci se zaměřením na výuku odborných předmětů na zdravotnických školách, aby jednou mohla předávat tu nejlepší možnou praxi a vizi nastupující generaci sester.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 08:30 - 08:45
Jak se umírá v Praze?