Přednášející

Mgr. Barbora Nejedlá

- Výzkumnice a analytička v Domově Sue Ryder
Mgr. Barbora Nejedlá

Pracovní minulost i současnost Mgr. Barbory Nejedlé je svázaná s organizací Sue Ryder, se kterou spolupracuje již skoro čtyři roky a od roku 2020 zastává pozici výzkumnice a analytičky. Zároveň je koordinátorkou a evaluátorkou programu nadačního fondu Abakus cílícího na rozvoj paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. V neposlední řadě studuje doktorské studium na katedře Sociologie na FF UK. Tématem její dizertace je Transformace systému paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 09:20 - 09:35
Implementace paliativní péče do domovů pro seniory