Přednášející

Pavlína Hrudníková

Zentiva - Amnioderm Sales Manager
 Pavlína Hrudníková

V Zentivě působí již 15 let.

Od ledna 2021 buduje s týmem aplikační centra v ČR, kde je pacientům s chronickými ranami umožněna léčba amniovou membránou.

Našim cílem je léčit chronické rány, urychlit proces hojení a celkově tak zlepšit stav pacienta s tímto zdravotním problémem. V konečném důsledku výrazně snížit náklady spojené s dlouhodobou léčbou.

Přednášejícím na:

2. 6. 2022 11:50 - 12:00
Amnioderm v paliativní péči