Cíl kongresu

Paliativní kongres


Soustředíme se na paliativní péči. Budeme reflektovat současnou situaci, sdílet zkušenosti s představiteli jiných krajů, hledat řešení, zdroje a synergie pro další rozvoj paliativní péče. Kongres vytvoří prostor ke sdílení dobré praxe a verbalizaci problémů před zástupci institucí. Kongres by měl být místem inspirace ve snaze usilovat dál o rozvoj paliativní péče.

Registrace


Registrace již byla ukončena.


Místo konání: Mariánské náměstí 2 Praha 110 00
Informace a dotazy: paliativnipece@praha.eu
Infolinka: Petra Žákovská