Metropolitní zdravotnický kongres paliativní péče 2022

2. června 2022 | Zastupitelský sál Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1

Cíl kongresuSoustředíme se na paliativní péči. Budeme reflektovat současnou situaci, sdílet zkušenosti s představiteli jiných krajů, hledat řešení, zdroje a synergie pro další rozvoj paliativní péče. Kongres vytvoří prostor ke sdílení dobré praxe a verbalizaci problémů před zástupci institucí.

Kongres by měl být místem inspirace ve snaze usilovat dál o rozvoj paliativní péče.

Kongres bude podobně jako v loňském roce moderovat paní Mgr. Pavla Charvátová.

Online stream můžete sledovat zde.


08:15 - 08:30
Úvod kongresu

08:30 - 08:45
Jak se umírá v Praze?

Před třemi lety byla odborníky vypracována Koncepce rozvoje paliativní péče v Praze. Obsahovala nejen úkoly a stanovovala vytyčené cíle, ale objektivně nám ukazovala alarmující situaci pomocí statistiky úmrtí – přesněji trajektorie umírajících pacientů před jejich odchodem. Jak se statistická data změnila (a změnila?)? Co Praha v blízké době plánuje stran rozvoje? Co se nám už podařilo? To vše přednese koordinátor rozvoje paliativní péče v Praze Mgr. Petra Žákovská, DiS., MBA.

08:45 - 09:05
Data o umírání a trajektorie umírajících pacientů v ČR

RegistraceMísto konání: Mariánské náměstí 2 Praha 110 00
Informace a dotazy: paliativnipece@praha.eu
Infolinka: Petra Žákovská