Řečníci

doc. MUDr. Štěpán Havránek Ph.D.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze -
doc. MUDr. Štěpán Havránek Ph.D.

Narozen: 5. 5. 1979 v Praze. Vystudoval 1.lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po promoci nastoupil na II. interní kliniku kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK, kde působí do současnosti, nyní v pozici zástupce přednosty pro vědu a výzkum. Složil atestaci z kardiologie a jeho hlavním předmětem klinické i výzkumné činnosti jsou poruchy srdečního rytmu, zejména katetrizační ablace. V roce 2016 se stal docentem pro obor vnitřní lékařství. Dále je autorem / spoluautorem několika experimentálních publikací s tématikou oběhových zástav, léčebné hypotermie a renální denervace. V současné době je hlavním zdrojem vědecké činnosti oblast poruch srdečního rytmu u nemocných s plicní hypertenzí. Vede multicentrický projekt zaměřený na léčebnou strategii arytmií u plicní hypertenze.

Přednášejícím na:

17. 9. 2022 14:30 - 15:00
COVID a kardiovaskulární nálezy u lidí