Řečníci

MVDr. Rafal Niziolek

Majitel referenční kliniky VETcardia ve Varšavě se specializací na kardiologické a respiratorní nemoci - člen ESVC, IVECCS - Polsko
MVDr. Rafal Niziolek

MVDr. Rafal Niziolek

Doktor veterinární medicíny, promoval v roce 1996 ve Varšavě na Fakultě veterinární medicíny.

5 let pracoval na 24 hodinové pohotovostní klinice ve Varšavě.

V letech 2001–2003 absolvoval ESAVS Cardiology Courses, v letech 2006–2007 ESAVS Emergency

and Critical Care Course.

2001–2010 konzultant pro kardiologii ve soukromé veterinární klinice ve Varšavě

2006–2010 konzultant pro kardiologii na Klinice malých zvířat na Fakultě veterinární medicíny

ve Varšavě

Specializované kardiologické kurzy na Royal Dick Veterinary Hospital v Edinburghu, Tierklinik

Vetsuisse Faculty University v Bernu,Cabinet Veterinaire Amberger-Philip

v Ženevě a Heartstation of Faculty of Veterinary Medicine v Uppsale.

Učiteli Dr. Niziolka byli Prof. Christopher Lombard, Prof. Claudio Bussadori, Prof. Jens Haggstrom,

Prof. Clarence Kvart, Dr. Christophe Amberger, Prof. David Spreng, Dr. Nadia Sigrist,

Dr. Armelle de la Forcade a Dr. Jennifer Devey.

Od r. 2000 je členem European Society of Veterinary Cardiology (ESVC) a od roku 2004 International

Veterinary Emergency and Critical Care Medicine (IVECCS).

Od roku 2000 je lektorem v kurzech veterinární kardiologie a naléhavé péče v Polsku a každoročně

mluvčím na kardiologických konferencích a kongresech.

Spolupracuje na výzkumných projektech v oblasti veterinární kardiologie, řešících zejména

respiratorní/kardilogickou problematiku, HCM koček a v polských chovatelských programech

chrtů a použití inotropů v kardiologii malých zvířat (spolu se společností Boehringer Ingelheim).

Disertační práce na téma onemocnění srdce u fretek.

Uveřejněno více než 30 článků v polských odborných časopisech – kazuistiky, review, atd.

- člen ESVC, IVECCS

Přednášejícím na:

8. 6. 2019 11:45 - 12:30 General stream
Tzv. plné břicho psa - je to pouze zadržování vody, nebo i něco jiného?