Program

Program


1. den - 8. 6. 2019

08:00 - 09:00
Registrace

MVDr. Zita Filipejová Ph.D.
MVDr. Zita Filipejová Ph.D. Klinika chorob psů a koček na Veterinární universitě v Brně
09:00 - 09:45 General stream
Předoperační vyšetření (včetně interního a kardiologického). Jak zajistit nejlepší možný výsledek předoperačního vyšetření.

MVDr. Zita Filipejová Ph.D.
MVDr. Zita Filipejová Ph.D. Klinika chorob psů a koček na Veterinární universitě v Brně
09:45 - 10:30 General stream
Co bych měl udělat před tím, než budu pacienta referovat (cílené referování). Jak získat co nejvíce informací o referovaném pacientovi. Správná praxe pro referování.

10:30 - 11:00
Coffee break

MVDr. Zita Filipejová Ph.D.
MVDr. Zita Filipejová Ph.D. Klinika chorob psů a koček na Veterinární universitě v Brně
11:00 - 11:45 General stream
Pokročilá fáze MMVD – co udělat, když už je stav po stádiu C? (Znamená stádium D již smrt s ohledem na MMVD hodnotící škálu ACVIM?)

MVDr. Rafal Niziolek
MVDr. Rafal Niziolek Majitel referenční kliniky VETcardia ve Varšavě se specializací na kardiologické a respiratorní nemoci
11:45 - 12:30 General stream
Tzv. plné břicho psa - je to pouze zadržování vody, nebo i něco jiného?12:30 - 13:30
Oběd

MVDr. Michal Fiedler
MVDr. Michal Fiedler Spolumajitel veterinární kliniky Slaný
13:30 - 14:15 General stream
Tlakové gradienty v srdci a jejich kalkulace pomocí dopplerovské echokardiografie.

MVDr. Michal Fiedler
MVDr. Michal Fiedler Spolumajitel veterinární kliniky Slaný
14:15 - 15:00 General stream
Kardiologický kvíz

15:00 - 15:30
Coffee break

MVDr. Zita Filipejová Ph.D.
MVDr. Zita Filipejová Ph.D. Klinika chorob psů a koček na Veterinární universitě v Brně
15:30 - 16:15 General stream
Co bych měl udělat s měřením krevního tlaku ve své každodenní praxi.

16:15 - 17:15 General stream
Zajímavé klinické případy

Večeře

2. den - 9. 6. 2019

08:00 - 09:00
Registrace

09:00 - 16:00
Základy echo a měření krevního tlaku