9. KARDIOLOGICKÉ DNY BOEHRINGER INGELHEIM 2019

9. Kardiologické dny Boehringer Ingelheim 2019


Registrace


Registrace již byla ukončena.

Kontakt


Místo konání: Pecínov čp. 1 Struhařov
Informace a dotazy: lucie.ilincev@foxhunter.cz
Infolinka: Lucie Ilinčev